Gymdeithas Amaethyddol a Garddwiaethol Sioe Eglwysbach a’r Cylch

Llywydd

Steve Watts Esq., Pandy Tudur

Is Llywydd

Gareth Wyn Jones, Llanfairfechan

Is Lywyddion Anrhydeddus

Lady Aberconway, Bodnant

I. St. C. Doig, Eirwen Kenrick, Roy Kenrick, Gaye Lambert, Emrys Jones, O. Jones, Gosen, D. Sedgwick, John Ll. Williams, Wil Willams

Cadairyddes

Deryl Jones, Min Afon, Eglwysbach – Ffôn: 01492 650177

Is Gadairyddes ac Is Gadeirydd

Wyn Owen, Llywdfaen, Tal-y-Cafn. Ffôn: 01492 650652 / 07515 994391
Glwynwen Davies, Pen Isar Waen, Eglwysbach. Ffôn: 07523 062892 / E-bost: glynwen_davies@nullhotmail.co.uk

Ysgrifenyddion Cyffredinol

Edward Nutting, Ebeneser Cottage, Ffordd Bryn Fran, Eglwysbach. Ffôn: 07833 688579
Arwel Williams. Ffôn: 07739 557418 / E-bost: arwelwyn10@nullhotmail.co.uk

Trysorydd

I. St. C. Doig, 11 Ty Newydd Road, Rhyl, Denbighshire

Arolygwyr Ariannol

J. Llwelyn Hughes & Co., Llanrwst

Cadeirydd adran amaeth

Cadeirydd: Gwyn Jones, Nant Gwyn, Eglwysbach. Ffôn: 01492 650544

Ysgrifenydd Gwartheg a Cheffylau Trwm

Wyn Owen, Llwydaen, Tal-y-Cafn. Ffôn: 01492 650652 / 07515 994391

Ysgrifennydd defaid

John Jones, Topan, Eglwysbach. Ffôn: 01492 580351 / 07761 296462

Adran ceffylau ysgafn

Cadeirydd: John Wyn Morris (Aberconwy Stud), Glan Conwy

Ysgrifennydd: Jane Davies, Marl Farm, Llandudno Ffôn: 07721 774914

Ysgrifennydd Mynediad: Menna Charlton, Eglwysbach Ffôn: 01492 650816 / 07759 971620

Adran garddwriaethol

Edwina Fenwick, Eglwysbach. Ffôn: 01492 650429 / 07747 624770

Adran ffotograffiaeth

Ysgrifennydd: Lisa Evans. Ffôn: 01492 650462 / E-bost: lisa.desideri@nullhotmail.co.uk
Edwina Fenwick, Eglwysbach. Ffôn: 01492 650429 / 07747 624770

Adran cneifio

Euros Owen, Llwydfaen, Tal-y-Cafn. Ffôn: 07921 565980
Hywel Davies, Cefn Coed, Eglwysbach. Ffôn: 07818 090368

Adran dofednod

Matthew Barrett. Ffôn: 01492 651387 / 07460 170005

Arddangosfa gelf

Sian Haley Ffôn: 01492 532174 / E-bost: sianhaley@nullhotmail.co.uk

Ysgrifennydd Hysbysebu a Noddwyr

Deryl Jones. Ffôn: 0492 650177

Ysgrifennydd Stondinau Masnach

Nigel Robinson. Ffôn: 01492 650906 / 07803 730623 / E-bost: eglwysbachtrade@nullicloud.com